Navigation Menu+

Jak zostać rzeczoznawcą

poznań

Mieszkania, domy jednorodzinne, przestrzenie biurowe i nieruchomości rolne… to tylko przykłady obiektów budowlanych, których wyceną zajmuje się osoba nazywana rzeczoznawcą nieruchomości. Jak sama nazwa wskazuje, na podstawie różnych czynników rzeczoznawca jest w stanie ocenić dokładną wartość naszej nieruchomości. Zazwyczaj do biura eksperta zgłaszamy się z kilku podstawowych powodów. Na przykład wtedy, gdy sprzedajemy mieszkanie i chcemy poznać jego wartość. Nierzadko cenę obiektu budowlanego z różnych względów chce poznać sąd bądź komornik. Dlatego też rzeczoznawca świadczy swoje usługi nie tylko osobom prywatnym, ale również różnego rodzaju instytucjom. Warto mieć świadomość tego, iż nie każdy może ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Co więcej droga do wykonywania tego zawodu jest długa i skomplikowana. Jeśli chcemy swoją przyszłość (w tym kontekście) związać z nieruchomościami, powinniśmy zawczasu sprawdzić, jak ułatwić sobie zmagania z przepisami oraz obowiązującymi ustawami i normami.

Praca rzeczoznawcy – jak było kiedyś

Na przestrzeni ostatnich lat wymagania stawiane osobom starającym się o uprawnienia rzeczoznawcy znacznie się zaostrzyły. Niegdyś w zawodzie mogły pracować osoby, które ukończyły studia wyłącznie licencjackie. Warunkiem był jednak ich charakter. Innymi słowy, osoba ubiegająca się o uprawnienia musiała ukończyć studia prawnicze, techniczne bądź ekonomiczne. Obecnie wymogi związane z wykonywaniem opisywanego zawodu są zupełnie inne. Dla kandydatów – niestety – bardziej wymagające. Dla klientów rzeczoznawców zmiany są z kolei jak najbardziej pozytywne, ponieważ dają pewność, iż nawet nowy rzeczoznawca będzie posiadał odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego – jak jest teraz

Osoba chcąca zostać rzeczoznawcą musi uzyskać tytuł magistra. Jeśli program studiów nie pokrywa się z odgórnymi wytycznymi, przyszły rzeczoznawca musi ukończyć również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Uprawnienia zawodowe można otrzymać po zdaniu specjalnego egzaminu, który organizuje Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Warto również dodać, że przed rozpoczęciem pracy warszawski czy poznański rzeczoznawca majątkowy musi odbyć roczną praktykę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu ekspert jest gotowy świadczyć usługi związane z szacowaniem nieruchomości.

Wiedza plus doświadczenie w pracy rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca to bardzo specyficzny zawód. Osoba zajmująca się wyceną nieruchomości musi na bieżąco śledzić to, co dzieje się na rynku nieruchomości wtórnych oraz pierwotnych. Nie wystarczy zatem wiedza zdobywana w czasie studiów magisterskich czy podyplomowych, chociaż ta ostatnia także sprawdza się pod względem praktycznym w pracy rzeczoznawcy. Duża wiedza i wieloletnie doświadczenie to z pewnością dwie największe zalety profesjonalnego rzeczoznawcy. Jeśli zlecamy wycenę takiej osobie, możemy być pewni, iż otrzymany dokument będzie wykonany kompetentnie i przede wszystkim rzeczowo.